Mam jeszcze do napisania tej strony i tak zamiast tego przedstawić Państwu wiersz Piers Steel o kunktatorstwo.

Hiperboliczny Hiperbola – (Piers Steel)

Pomimo powszechności
Oczekiwano razy wartościowości
Dowodów na to
Że musimy czasie dyskonta
Dla byłoby daremności
Aby ocenić swoją użyteczność W jej brak